СreditPlus - сервіс простого онлайн-кредитування. Торгова марка СreditPlus офіційно зареєстрована ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі – Товариство), ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ 41078230), є компанією зі 100% іноземним капіталом

Місцезнаходження Товариства – 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 23 (код за КОАТУУ 8000000000)

Дата державної реєстрації юридичної особи - 12.01.2017 року.

Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКФП) №426 від 28.02.2017 року. Товариством отримане Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія ФК №870 від 28.02.2017року

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Відповідно до Розпорядження НКФП №756 від 28.03.2017 року Товариству видано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (чинна ліцензія)

З Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту затвердженими 06.06.2017р. та Примірним договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту затвердженим 06.06.2017р. можна ознайомитися за поcиланнями: Правила, Примірний договір.

Статутний капітал товариства – 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. Частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% належить ЗАТ «АЛДЕҐА» (код у реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки 302691562, Литовська Республіка, самоуправління міста Вільнюса, м. Вільнюс, вул. Адутішкіо, буд. 3)

Стандартна відсоткова ставка складає 1,8% за кожен день користування кредитом (річна відсоткова ставка - 657% річних). Кредити можуть надаватися за іншими ставками в межах проведення акцій, програм лояльності та спеціальних пропозицій, про що клієнти повідомляються на сайті Товариства

Виконавчий орган Товариства – директор

Керівник фінансової установи (директор) – Довгаль Володимир Вікторович

Компанія не має відокремлених підрозділів.

Наглядова рада в Товаристві не створювалася.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - не перебуває в стані припинення.

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.

Частки у статутному капіталі Товариства не перебувають у власності членів виконавчого органу.

Власники істотної участі/контролери компанії-учасника Товариства (ЗАТ «АЛДЕҐА»):

  • Олександр Калініченко (громадянин Литви), ID 37707160164 – власник 45% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»
  • Ольга Себесчук (громадянка Литви), ID 46904101591 – власник 45% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»
  • Валдас Ярмушка (громадянин Литви), ID 36704101571 – власник 10% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»

З річною фінансовою звітністю ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" за 2017 рік та звітом незалежного аудитора можна ознайомитися - тут. 

Приклад договору з юридичними особами