Про компанію CreditPlus

 1. СreditPlus - сервіс простого онлайн кредитування. Торгова марка СreditPlus офіційно зареєстрована ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА».
 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі – Товариство), ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ 41078230), є компанією зі 100% іноземним капіталом.
 3. Місцезнаходження Товариства: 03062, м. Київ, Проспект Перемоги 90-А (код за КОАТУУ 8000000000).
 4. Дата державної реєстрації юридичної особи - 12.01.2017 року.
 5. Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКФП) №426 від 28.02.2017 року. Товариством отримане Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія ФК №870 від 28.02.2017року.
 6. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
 7. Відповідно до Розпорядження НКФП №756 від 28.03.2017 року Товариству видано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (чинна ліцензія).
 8. З правилами надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, затвердженими 15.03.2019р. типовим договором надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, затвердженим 15.03.2019р., а також з типовим договором надання коштів у позику на умовах споживчого кредиту, затвердженим 15.03.2019р., можна ознайомитись за посиланнями: Правила, Типовий договір фінансового кредиту, Типовий договір споживчого кредиту, Згода на обробку персональних даних.
 9. Статутний капітал товариства – 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. Частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% належить ЗАТ «АЛДЕҐА» (код у реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки 302691562, Литовська Республіка, самоуправління міста Вільнюса, м. Вільнюс, вул. Адутішкіо, буд. 3).
 10. Стандартна відсоткова ставка складає 1,8% за кожен день користування кредитом (річна відсоткова ставка - 657% річних). Кредити можуть надаватися за іншими ставками в межах проведення акцій, програм лояльності та спеціальних пропозицій, про що клієнти повідомляються на сайті Товариства.
 11. Виконавчий орган Товариства – директор.
 12. Керівник фінансової установи (директор) – Довгаль Володимир Вікторович.
 13. Компанія не має відокремлених підрозділів.
 14. Наглядова рада в Товаристві не створювалася.
 15. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - не перебуває в стані припинення.
 16. Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.
 17. Частки у статутному капіталі Товариства не перебувають у власності членів виконавчого органу.
 18. Власники істотної участі/контролери компанії-учасника Товариства (ЗАТ «АЛДЕҐА»):
  • Олександр Калініченко (громадянин Литви), ID 37707160164 – власник 45% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»
  • Ольга Себесчук (громадянка Литви), ID 46904101591 – власник 45% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»
  • Валдас Ярмушка (громадянин Литви), ID 36704101571 – власник 10% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА»
 19. З річною фінансовою звітністю ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" за 2017 рік та звітом незалежного аудитора можна ознайомитися - тут.
 20. З річною фінансовою звітністю ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" за 2018 рік та звітом незалежного аудитора можна ознайомитися - тут.
 21. Типовий договір з юридичними особами, правила.