Оновлені вимоги до реструктуризації

Відповідно до п.п.2 п.4 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг» від 10.06.2023 № 3156-IX, у період дії в Україні воєнного стану, та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, грошові зобов’язання за укладеними до 24.02.2022 з фінансовими установами договорами про споживчий кредит підлягають обов’язковій реструктуризації на вимогу споживача, з дотриманням таких умов:

1) договір про споживчий кредит не забезпечено заставою (іпотекою);

2) відсутнє судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення із споживача заборгованості за договором про такий споживчий кредит або відповідне виконавче провадження;

3) місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача є територія України, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією територія України, включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, що визначається у встановленому КМУ порядку.

Споживач одночасно відповідає таким критеріям:

а) станом на дату подання заяви про реструктуризацію у споживача наявне невиконане грошове зобов’язання перед кредитором;

б) станом на 23.02.2022 у споживача відсутнє прострочене грошове зобов’язання, або якщо споживачем внесено кошти на погашення заборгованості за договором про споживчий кредит у розмірі простроченої заборгованості, що існувала станом на 23.02.2022, чи таку прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації.

Додатково, споживач на дату подання заяви про реструктуризацію має відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

а) державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога, у т.ч. виплачена міжнародними благодійними організаціями, є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім’ї;

б) споживач є батьком чи матір’ю багатодітної сім’ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;

в) споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, а нарахований за три місяці до дати подання заяви про реструктуризацію середньомісячний сукупний дохід споживача та членів його сім’ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому подано заяву про реструктуризацію.

Реструктуризація грошового зобов’язання здійснюється за заявою про проведення реструктуризації, що подається кредитору у паперовій або електронній формі, підписаною електронним підписом відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», споживачем чи його представником особисто або надсилається:

 • реєстрованим поштовим відправленням за адресою: 03062, м. Київ, проспект Берестейський, 90А;
 • електронною поштою за адресою: [email protected].

У заяві про реструктуризацію зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) споживача;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;
 • найменування кредитора;
 • інформація про номер договору та дату укладення договору;
 • інформація про зареєстроване та задеклароване місце проживання споживача;
 • контактна інформація споживача та його представника;
 • інформація про відповідність споживача критеріям, які надають право на реструктуризацію.

До заяви про реструктуризацію додаються такі документи:

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документи, що підтверджують постійне місце проживання на території України, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
 • документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім’ї, про доходи споживача та членів його сім’ї тощо);
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Документи, що додаються до заяви про реструктуризацію, надаються/надсилаються кредитору в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях.

У разі ненадання споживачем необхідних для проведення реструктуризації документів, кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації.