Як розраховується реальна річна процентна ставка

реальна річна відсоткова ставка

Зверніть увагу: значення реальної річної процентної ставки не є розміром процентної ставки, за яким розраховується ваша плата за отриманим кредитом. Платою за користування кредитом є проценти, що нараховуються за стандартною процентною ставкою в розмірі 1,99% на день (726,35% річних = 1,99%*365 (днів)). Ставка може бути знижена до 0,01% на день (3,65% річних) згідно з програмою лояльності.

Згідно з постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит» №16 від 11.02.2021 року (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016500-21#n51) Товариство зобов’язане надати споживачу в паспорті споживчого кредиту та в договорі про надання споживчого кредиту розмір реальної процентної ставки.

Товариство розраховує таку реальну річну процентну ставку у процентах згідно з методикою розрахунку реальної річної процентної ставки НБУ, яка зводиться до наступного:

МЕТОДИКА

розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Реальна річна процентна ставка за договором про споживчий кредит (далі — реальна річна процентна ставка) розраховується в процентах з використанням такої формули:

формула розрахунку реальної річної процентної ставки

де ЧСК — чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачеві або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі мікрокредиту, розрахована як загальний розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами договору про споживчий кредит, мінус сума всіх платежів споживача за додаткові та супутні послуги за кредитом на дату видачі кредиту, включаючи комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, сплачені за рахунок власних коштів споживача та за рахунок споживчого кредиту;

d — реальна річна процентна ставка, яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту;

Σ — знак суми;

t — порядковий номер періоду дії договору про споживчий кредит (місяць або день);

n — загальна залишкова кількість періодів дії договору про споживчий кредит (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потікₜ — сума коштів, яку споживач сплачує кредитодавцю, кредитному посереднику (за наявності) та третім особам за споживчим кредитом. До Потоку включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим кредитом, відсотки за користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, які сплачуються відповідно до умов отриманого кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту.

Для розрахунку реальної річної процентної ставки в CreditPlus використовують власний програмний комплекс, а також функцію XIRR (ЧИСТВНДОХ). У програмі застосовується XIRR, аргументом якої є побудований на попередньому етапі тимчасовий ряд потоків грошових коштів (значення, дати, припущення). Розрахована величина із застосуванням функції ЧИСТВНДОХ (XIRR) є річною (365-денний) ефективною ставкою відсотка. Застосовується, якщо потоки грошових коштів виникають з будь-якою періодичністю, як правило, для облікових періодів з різною тривалістю, що виражається в днях із зазначенням дати виникнення таких потоків грошових коштів.

формула розрахунку ефективної річної процентної ставки